Witam na stronie Kancelarii Radcy Prawnego

Ewa Banasik

Informacje

O mnie

Od 1986 roku jestem radcą prawnym i od zawsze specjalizowałam się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności spraw rodzinnych i spadkowych.Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Swoją aktywność zawodową rozpoczęłam od pracy Sędziego w Sądzie Rejonowym. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach i aktualnie pełnię funkcję sędziego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Katowicach. Obecnie prowadzę kancelarię o wąskiej specjalizacji prawniczej poświęconej wyłącznie sprawom rodzinnym i spadkowym w szerokim zakresie. Każda sprawa z zakresu sprawa rodzinnego jest inna, gdyż dotyka spraw osobistych i bardzo wrażliwych, toteż każdorazowo omawiam ją szczegółowo z klientem, tak aby zapewnić mu komfort i optymalne rozwiązanie problemu.

Czytaj więcej
Oferta usług świadczonych przez naszą kancelarię

Zakres usług

Prawo Rodzinne

Decyzja o rozwodzie zawsze należy do małżonka (małżonków). Kiedy wystąpić z pozwem o rozwód? Rozwód z winy czy bez? Alimenty dla małżonka winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Wszystko na ten temat dowiecie się podczas porady prawnej w Kancelarii, a także czytając artykuły na blogu.

Prawo Spadkowe

Prawo do spadku. Przeprowadzić w Sądzie czy kancelarii notarialnej? Kto jest uprawniony do dziedziczenia? Ważność testamentu. Zapis windykacyjny. Co to jest zachowek i komu przysługuje. Jaki jest termin dochodzenia roszczeń z tego tytułu? Wszystko na ten temat dowiecie się podczas porady prawnej w Kancelarii, a także czytając artykuły na blogu.

Prawo rodzinne

Porady prawne z prawa rodzinnego Czytaj więcej

Rozwody

Gdy małżeństwo stron ulega całkowitemu rozpadowi, zarówno żona jak i mąż na drodze sądowej mogą wystąpić z żądaniem o rozwód. Rozwód może zostać orzeczony bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie.

Czytaj więcej

Separacje

Sądowe orzeczenie separacji ma takie same skutki jak rozwód, jednak separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa, a więc małżonkowie w trakcie separacji nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa.

Czytaj więcej

Alimenty

Najczęściej zadawane pytanie to w jakim okresie można wnioskować o podwyższenie alimentów?

Czytaj więcej

Sprawy małoletnich

Sądy orzekając rozwód w przypadku gdy rodzice sami ustalili sposób kontaktów z dziećmi respektuje ich wolę i nie orzeka o kontaktach w wyroku.

Czytaj więcej

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje z chwilą orzeczenia rozwodu, toteż wszystko co strony nabędą po uprawomocnieniu się wyroku będzie stanowiło ich majątek osobisty.

Czytaj więcej

Podział majątku wspólnego

Podziału majątku można dokonać przy udziale Sądu bądź polubownie, w kancelarii notarialnej

Czytaj więcej

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku można przeprowadzić w Sądzie i Kancelarii Notarialnej. W tym postępowaniu Sąd stwierdza kto jest uprawniony do dziedziczenia po zmarłym na podstawie ustawy lub testamentu. Sąd nie ustala składu spadku ,ani też nie dokonuje jego podziału, w tym celu należy założyć odrębną sprawę o dział spadku.

Działy spadków Zachowki

Służę Państwu profesjonalną obsługą prawniczą, popartą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem prawniczym.

Porady i konsultacje prawne Katowice

Formy świadczonych usług

Udzielanie porad i konsultacje prawne osobiście i drogą elektroniczną

Porady prawne oraz konsultacje służą do tego, aby każdy Klient uzyskał wszystkie odpowiedzi na nurtujące pytania. Podczas porad prawnych oraz konsultacji kompleksowo zaznajamiam się ze sprawą i razem z klientem dokonujemy analizy stanu faktycznego oraz dokumentów, a następnie wskazuję, jakie kroki należy kolejno wykonać. Celem porady prawnej jest, aby Klient poczuł się pewniej i bezpieczniej, wiedząc jak załatwić sprawę w sposób należyty i profesjonalny. Porady prawne oraz spotkania z Klientami mogą odbywać się w siedzibie Kancelarii w Katowicach, jednakże nie muszą. Jeżeli preferujecie Państwo zdalną opcję kontaktu, jesteście z odległych rejonów Polski bądź przebywacie za granicą, oferuję możliwość odbycia porady zdalnej w formie wideokonferencji bądź też telefonicznie. Wszystkie szczegóły spotkania zaplanuję kompleksowo, tak, aby Klient czuł się w pełni komfortowo.

Udział w negocjacjach

Często z Klientami prowadzę w Kancelarii Radcy Prawnego negocjacje tzw. ugodowe, a więc przed wystąpieniem na drogę sądową. Ma to sens, albowiem zdarza się, iż strony są zgodne, aby wysłać do Sądu pozew o rozwód bez orzekania o winie i w takim przypadku z reguły sprawa kończy się na jednym posiedzeniu Sądu. Negocjacjom podlegają różne sprawy, przykładowo ustalenie opieki nad dziećmi, działy spadków, podziały majątków. W przypadku gdy stronom udaje się dojść do porozumienia, sprawę o dział spadku lub podział majątku można sfinalizować szybko i sprawnie, bez udziału Sądu, w Kancelarii Notarialnej. Z tych względów uważam, że ta forma pomocy prawnej pozwala Klientom zaoszczędzić czas i koszty, a przede wszystkim uwalnia od stresu związanego z rozprawą sądową.

Sporządzanie umów, pism, pozwów, odwołań

Należycie sformułowanie umowa, pozew czy pismo jest bardzo ważne i z reguły ma skutki długofalowe. Udział radcy prawnego w zakresie ich sporządzenia zagwarantuje, że Państwa prawa będą w pełni chronione oraz będziecie mieć pewność, że nic nie zostanie przeoczone. Sporządzam pozwy, wnioski i odwołania do Sądu w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego. Prowadzę kontakt pisemny ze wszelkimi instytucjami. Sporządzam umowy cywilnoprawne a także je opiniuję.

Zastępstwo procesowe przed sądami

Kwestie prawne potrafią być skomplikowane i z reguły takie są. Dlatego też warto oddać swoje sprawy w ręce profesjonalisty, który od a do z zaopiekuje się sprawą. Radca prawny sporządzi wszystkie wymagane pisma, będzie nadzorować sprawy i reprezentować Klienta jako pełnomocnik w Sądzie. Dzięki temu będziecie Państwo mieć pewność, że Wasza sprawa jest zaopiekowana i w pełni profesjonalnie prowadzona.

Inne czynności z zakresu pomocy prawnej

Nie wiesz co masz robić w sprawie, z której właśnie odebrałeś pismo z poczty? Nie wiesz jak wypełnić formularz do Urzędu? A może czujesz, że ktoś powinien przeanalizować umowę, którą masz podpisać? Udanie się do Kancelarii Radcy Prawnego aby uzyskać pomoc i merytoryczne wsparcie jest zawsze dobrym pomysłem.

Zasady współpracy

Wynagrodzenie jest uzgadnianie indywidualnie z klientem i może mieć formę jednorazową, ryczałtową, ratalną. W sprawach o zastępstwo przed sądami, wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o przepisy tzw. taryfy radcowskiej

Reprezentant dziecka zamiast kuratora reprezentującego dziecko

18.01.2023
Reprezentant dziecka zamiast kuratora reprezentującego dziecko

Pożyczka od rodziny zwolniona z PCC

18.01.2023
Pożyczka od rodziny zwolniona z PCC

Jak nie płacić podatku od spadków i darowizn?

18.01.2023
Jak nie płacić podatku od spadków i darowizn?

Rozwód bez orzekania o winie

18.01.2023
Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie – prawnik do sprawy rozwodowej Katowice
W sierpniu 2023 r. złożyłam do Sądu pozew o rozwód. Strony wcześniej zgodnie ustaliły, na jakich
warunkach pragną się rozwieść, a więc wniosłam o orzeczenie rozwodu:
- bez orzekania o winie
- o częściowe ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców
- o zasądzenie alimentów dzieci w określonej wysokości
- o orzeczenie o kontaktach z dziećmi
Sąd w listopadzie 2023 r. wyznaczył termin rozprawy, na której zostały przesłuchane strony i wydał
wyrok rozwodowy zgodnie z żądaniem.
Jak wynika z opisu strony uzyskały rozwód wraz z wszystkimi rozstrzygnięciami dotyczącymi
małoletnich dzieci w terminie 3 miesięcy od daty złożenia pozwu do Sądu.
W aktualnych realiach sądowych jest to możliwie najszybszy termin uzyskania wyroku rozwodowego.
Nie bez znaczenia był fakt, że składając pozew do Sądu strony w sposób ugodowy ustaliły między sobą,
na jakich warunkach chcą się rozwieść i Sąd zbadał czy rozwód nie wpłynie w sposób negatywny na
małoletnie dzieci.
Dobry prawnik od rozwodu w Katowicach.

Czytaj dalej

Rozwody Katowice – czy można szybko przeprowadzić rozwód w Sądzie?

18.01.2023
Rozwody Katowice – czy można szybko przeprowadzić rozwód w Sądzie?

W przypadku gdy obydwie strony zgodzą się na przeprowadzenie rozwodu bez orzekania o winie, niewątpliwie przyspiesza to postępowanie sądowe.

Jeżeli strony uzgodniły między sobą także inne kwestie, jak to, kto będzie sprawował władzę rodzicielską, jak będą ustalone kontakty z małoletnimi dziećmi, wysokość alimentów, oraz że Sąd nie ma orzekać o wspólnym mieszkaniu i przestawiły swoje zgodne propozycje w pozwie o rozwód i odpowiedzi na pozew, to de facto, Sąd powinien wziąć pod uwagę zgodne stanowiska stron przy orzekaniu.

Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, Sąd zawsze zleca kuratorowi, aby na miejscu ustalił i sprawdził, jakie warunki życiowe mają dzieci. W takiej sytuacji Sąd mając pozytywną opinię kuratora, że dobro dzieci jest zachowane, z reguły wyznacza jedną rozprawę, na której może wydać orzeczenie końcowe.

Ostatnio prowadziłam sprawę o rozwód w Katowicach, która zakończyła się wydaniem wyroku w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pozwu w Sądzie. Uważam, że jest to bardzo szybki termin wydania przez Sąd wyroku rozwodowego. W tej sprawie strony ustaliły między sobą w sposób zgodny wszystkie aspekty sprawy o rozwód i alimenty. Sprawę przyspieszył także fakt, iż wszystkie dokumenty zostały sądowi dostarczone w komplecie, a pozew został napisany w sposób profesjonalny. Właśnie dlatego warto skorzystać usług prawnika do rozwodu Katowice.

Czytaj dalej

Urlop rodzicielski – 9 tygodni dla ojców

18.01.2023
Urlop rodzicielski – 9 tygodni dla ojców

Fundusz alimentacyjny – zmiana kryterium dochodowego

18.01.2023
Fundusz alimentacyjny – zmiana kryterium dochodowego

Alimenciarze nie będą już spać tak spokojnie

18.01.2023
Alimenciarze nie będą już spać tak spokojnie

Nowe przepisy dotyczące nabywania i odrzucania spadków. Niegodność dziedziczenia

18.01.2023
Nowe przepisy dotyczące nabywania i odrzucania spadków. Niegodność dziedziczenia

Rozwód z winą czy bez?

18.01.2023
Rozwód z winą czy bez?

Wielu klientów, którzy przychodzą do mojej Kancelarii, radzi się, czy wystąpić o rozwód z orzeczeniem winy czy bez. Wtedy informuję, że strona która występuje z żądaniem rozwodu z winy małżonka musi udowodnić, że za rozpad pożycia małżeńskiego odpowiada drugi małżonek.

Czytaj dalej

Rozwód online

18.01.2023
Rozwód online

Rozprawa online polega na tym, że sędzia obecny w Sądzie na sali rozpraw łączy się z pełnomocnikami stron, oraz stronami, online. Jako pełnomocnik wraz ze stroną którą reprezentuję, obecni jesteśmy w Kancelarii i stamtąd wspólnie łączymy się z Sądem zdalnie.

Czytaj dalej

Podwyższenie zasądzonych alimentów

18.01.2023
Podwyższenie zasądzonych alimentów

Wraz ze wzrostem dzieci, ich potrzeby ulegają zmianie. Konsekwencją powyższego są większe koszty ich utrzymania, jakie ponoszą rodzice. Samotnie wychowujący dziecko rodzic może wystąpić do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka sądu, z pozwem o alimenty.

Czytaj dalej