Pożyczka od rodziny zwolniona z PCC

Zasadniczo podatek od czynności cywilnoprawnych (w skrócie PCC) przy pożyczce wynosi 0,5 % jej kwoty i uiścić go winien pożyczkobiorca.

Każda osoba zainteresowana pożyczką od rodziny nie musi płacić tego podatku, jeżeli spełnia określone warunki. U osób najbliższych, np. małżonka, rodziców, dzieci czy rodzeństwa, bez dopełniania żadnych formalności w urzędzie skarbowym dozwolona jest pożyczka do kwoty 36 120 zł ( bez podatku PCC). Pieniądze, bliscy mogą przekazywać sobie w dowolnie wybrany przez siebie sposób, w tym „z ręki do ręki”.

Pożyczki nie trzeba zgłaszać do US w przypadku zawarcia umowy pożyczki u notariusza. W tej sytuacji należy jedynie udokumentować otrzymanie pieniędzy przelewem bądź przekazem bez konieczności wskazywania celu pożyczki.

Jeżeli nie spełniamy powyższych warunków prawo do ulgi nie przysługuje i uiszczenie podatku jest konieczne.

Pożyczka powyżej kwoty 36 120 zł musi być zgłoszona w urzędzie skarbowym na formularzu PCC – 3 w ciągu 14 dni od zawarcia umowy (nie zaś przelania pieniędzy). Kwota pożyczki musi być przelana na konto bankowe lub przekazana przelewem pocztowym. Jeżeli tego nie zrobimy to nie mamy prawa do ulgi. Termin ten jest zawity, nie ulega przywróceniu i nie usprawiedliwia jego niezłożenia nawet choroba. Deklarację przesłać należy do urzędu właściwego według miejsca zamieszkania pożyczkobiorcy przez internet albo na papierze. Można również załączyć do niej kopię umowy czy przelewu, aczkolwiek nie jest to wymóg konieczny.

Ważne, przy ustalaniu limitu pożyczki należy „liczyć wartość ostatniej pożyczki i tych otrzymanych dotychczas od od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiła ostatnia pożyczka i w okresie pięciu lat poprzedzających ten rok”.

W powyższych kwestiach może Państwu pomóc dobry radca prawny w Katowicach.