Zasady współpracy

Wynagrodzenie jest uzgadnianie indywidualnie z klientem i może mieć formę jednorazową, ryczałtową, ratalną. W sprawach o zastępstwo przed sądami, wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o przepisy tzw. taryfy radcowskiej. Koszt porady prawnej wynosi 200 zł brutto.