Usługi

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Czytaj więcej
Rozwody

Rozwody

Gdy małżeństwo stron ulega całkowitemu rozpadowi, zarówno żona jak i mąż na drodze sądowej mogą wystąpić z żądaniem o rozwód. Rozwód może zostać orzeczony bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie.

Czytaj więcej
Separacje

Separacje

Sądowe orzeczenie separacji ma takie same skutki jak rozwód, jednak separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa, a więc małżonkowie w trakcie separacji nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa.

Czytaj więcej
Alimenty

Alimenty

Najczęściej zadawane pytanie to w jakim okresie można wnioskować o podwyższenie alimentów?

Czytaj więcej
Sprawy małoletnich

Sprawy małoletnich

Sądy orzekając rozwód w przypadku gdy rodzice sami ustalili sposób kontaktów z dziećmi respektuje ich wolę i nie orzeka o kontaktach w wyroku.

Czytaj więcej
Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje z chwilą orzeczenia rozwodu, toteż wszystko co strony nabędą po uprawomocnieniu się wyroku będzie stanowiło ich majątek osobisty.

Czytaj więcej
Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

Podziału majątku można dokonać przy udziale Sądu bądź polubownie, w kancelarii notarialnej

Czytaj więcej
Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku można przeprowadzić w Sądzie i Kancelarii Notarialnej. W tym postępowaniu Sąd stwierdza kto jest uprawniony do dziedziczenia po zmarłym na podstawie ustawy lub testamentu. Sąd nie ustala składu spadku ,ani też nie dokonuje jego podziału, w tym celu należy założyć odrębną sprawę o dział spadku.

Czytaj więcej