Rozwody

Gdy małżeństwo stron ulega całkowitemu rozpadowi, zarówno żona jak i mąż na drodze sądowej mogą wystąpić z żądaniem o rozwód. Rozwód może zostać orzeczony bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie. Małżonek, który domaga się orzeczenia rozwodu z winy drugiej strony musi wykazać (udowodnić przed Sądem), że drugi małżonek ponosi winę za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Nie ma zamkniętego katalogu powodów zgodnie z którymi Sąd może uznać drugiego małżonka za winnego rozpadu małżeństwa stron. Bardzo często jest to spowodowane zdradą, nałogami czy przemocą. Każda sprawa jest rozpatrywana przez Sąd indywidualnie, biorąc pod uwagę stan faktyczny, który w każdej ze spraw jest na swój sposób wyjątkowy.
Aby uzyskać rozwód z winy drugiego małżonka trzeba udowodnić, że to jego zachowanie przyczyniło się do takiego obrotu spraw. Dowodzić swoich racji można za pomocą zeznań świadków, zdjęć, działań detektywistycznych, a także pomocne mogą okazać się wydruki wiadomości SMS, czy komunikatorów internetowych.
Długość trwania i skomplikowania sprawy o rozwód jest zależna od wielu czynników – czy małżonek żąda orzeczenia rozwodu z orzeczeniem winy czy bez, małoletnich dzieci pochodzących z małżeństwa, alimentów, czy od stopnia porozumienia małżonków.
Podczas rozwodu warto skorzystać z pomocy dobrego radcy prawnego, który pomoże w sprawie merytorycznie, sporządzi za nas wszystkie pisma oraz poprowadzi cały proces. Przechodzenie przez niełatwy etap w życiu, jak rozwód, zdecydowanie będzie prostszy z dobrym prawnikiem u boku.