Blog

Podwyższenie zasądzonych alimentów

Podwyższenie zasądzonych alimentów

Wraz ze wzrostem dzieci, ich potrzeby ulegają zmianie. Konsekwencją powyższego są większe koszty ich utrzymania, jakie ponoszą rodzice. Samotnie wychowujący dziecko rodzic może wystąpić do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka sądu, z pozwem o alimenty.

Czytaj więcej
Rozwód online

Rozwód online

Rozprawa online polega na tym, że sędzia obecny w Sądzie na sali rozpraw łączy się z pełnomocnikami stron, oraz stronami, online. Jako pełnomocnik wraz ze stroną którą reprezentuję, obecni jesteśmy w Kancelarii i stamtąd wspólnie łączymy się z Sądem zdalnie.

Czytaj więcej
Rozwód z winą czy bez?

Rozwód z winą czy bez?

Wielu klientów, którzy przychodzą do mojej Kancelarii, radzi się, czy wystąpić o rozwód z orzeczeniem winy czy bez. Wtedy informuję, że strona która występuje z żądaniem rozwodu z winy małżonka musi udowodnić, że za rozpad pożycia małżeńskiego odpowiada drugi małżonek.

Czytaj więcej
Większa ulga od darowizn

Większa ulga od darowizn

Czytaj więcej
Zasiedzenie

Zasiedzenie

Czytaj więcej
Nowe przepisy dotyczące nabywania i odrzucania spadków. Niegodność dziedziczenia

Nowe przepisy dotyczące nabywania i odrzucania spadków. Niegodność dziedziczenia

Czytaj więcej
Alimenciarze nie będą już spać tak spokojnie

Alimenciarze nie będą już spać tak spokojnie

Czytaj więcej
Darowizna, a konflikt w rodzinie

Darowizna, a konflikt w rodzinie

Czytaj więcej
Fundusz alimentacyjny – zmiana kryterium dochodowego

Fundusz alimentacyjny – zmiana kryterium dochodowego

Czytaj więcej
Urlop rodzicielski – 9 tygodni dla ojców

Urlop rodzicielski – 9 tygodni dla ojców

Czytaj więcej
Rozwody Katowice – czy można szybko przeprowadzić rozwód w Sądzie?

Rozwody Katowice – czy można szybko przeprowadzić rozwód w Sądzie?

W przypadku gdy obydwie strony zgodzą się na przeprowadzenie rozwodu bez orzekania o winie, niewątpliwie przyspiesza to postępowanie sądowe.

Jeżeli strony uzgodniły między sobą także inne kwestie, jak to, kto będzie sprawował władzę rodzicielską, jak będą ustalone kontakty z małoletnimi dziećmi, wysokość alimentów, oraz że Sąd nie ma orzekać o wspólnym mieszkaniu i przestawiły swoje zgodne propozycje w pozwie o rozwód i odpowiedzi na pozew, to de facto, Sąd powinien wziąć pod uwagę zgodne stanowiska stron przy orzekaniu.

Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, Sąd zawsze zleca kuratorowi, aby na miejscu ustalił i sprawdził, jakie warunki życiowe mają dzieci. W takiej sytuacji Sąd mając pozytywną opinię kuratora, że dobro dzieci jest zachowane, z reguły wyznacza jedną rozprawę, na której może wydać orzeczenie końcowe.

Ostatnio prowadziłam sprawę o rozwód w Katowicach, która zakończyła się wydaniem wyroku w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pozwu w Sądzie. Uważam, że jest to bardzo szybki termin wydania przez Sąd wyroku rozwodowego. W tej sprawie strony ustaliły między sobą w sposób zgodny wszystkie aspekty sprawy o rozwód i alimenty. Sprawę przyspieszył także fakt, iż wszystkie dokumenty zostały sądowi dostarczone w komplecie, a pozew został napisany w sposób profesjonalny. Właśnie dlatego warto skorzystać usług prawnika do rozwodu Katowice.

Czytaj więcej
Zachowek

Zachowek

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie – prawnik do sprawy rozwodowej Katowice
W sierpniu 2023 r. złożyłam do Sądu pozew o rozwód. Strony wcześniej zgodnie ustaliły, na jakich
warunkach pragną się rozwieść, a więc wniosłam o orzeczenie rozwodu:
- bez orzekania o winie
- o częściowe ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców
- o zasądzenie alimentów dzieci w określonej wysokości
- o orzeczenie o kontaktach z dziećmi
Sąd w listopadzie 2023 r. wyznaczył termin rozprawy, na której zostały przesłuchane strony i wydał
wyrok rozwodowy zgodnie z żądaniem.
Jak wynika z opisu strony uzyskały rozwód wraz z wszystkimi rozstrzygnięciami dotyczącymi
małoletnich dzieci w terminie 3 miesięcy od daty złożenia pozwu do Sądu.
W aktualnych realiach sądowych jest to możliwie najszybszy termin uzyskania wyroku rozwodowego.
Nie bez znaczenia był fakt, że składając pozew do Sądu strony w sposób ugodowy ustaliły między sobą,
na jakich warunkach chcą się rozwieść i Sąd zbadał czy rozwód nie wpłynie w sposób negatywny na
małoletnie dzieci.
Dobry prawnik od rozwodu w Katowicach.

Czytaj więcej
Jak nie płacić podatku od spadków i darowizn?

Jak nie płacić podatku od spadków i darowizn?

Czytaj więcej
Pożyczka od rodziny zwolniona z PCC

Pożyczka od rodziny zwolniona z PCC

Czytaj więcej
Reprezentant dziecka zamiast kuratora reprezentującego dziecko

Reprezentant dziecka zamiast kuratora reprezentującego dziecko

Czytaj więcej