Rozwód online

Prowadzę swoim klientom liczne sprawy o rozwód i obecnie są one także prowadzone przez
Sąd w trybie online.
Początkowo sposób prowadzenia sprawy o rozwód w trybie online trochę „śmieszył” klientów.
Pytali, jak to możliwe, aby tak ważne dla nich sprawy życiowe i osobiste, jak rozwód, alimenty,
mogą być rozpatrywane online. Z biegiem czasu taka forma prowadzenia postępowania
sądowego o rozwód okazała się wygodna dla klientów, i co nie jest bez znaczenia, mniej
stresująca i obciążająca.
Rozprawa online polega na tym, że sędzia obecny w Sądzie na sali rozpraw łączy się z
pełnomocnikami stron, oraz stronami, online.
Jako pełnomocnik wraz ze stroną którą reprezentuję, obecni jesteśmy w Kancelarii i stamtąd
wspólnie łączymy się z Sądem zdalnie. Tryb i sposób procedowania sprawy o rozwód jest taki
sam jak ten na sali rozpraw. Sędzia przewodniczący przesłuchuje zdalnie świadków oraz strony,
i w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni co do warunków rozwodu, wysokości alimentów,
kontaktów z dzieckiem, wyrok w tym zakresie może zapaść nawet już po przeprowadzeniu
pierwszej rozprawy.
Oczywiście, gdy strony nie są zgodne co do warunków rozwodu, wyrok w takiej sprawie może
zapaść też w trybie postępowania online, ale niewątpliwie wymagać będzie przeprowadzenia
więcej niż jednej rozprawy.