Zachowek

Zachowek to instytucja przewidziana przez prawodawcę, służąca ochronie interesów majątkowych najbliższych członków rodziny spadkodawcy (czyli zstępnych, małżonka oraz rodziców spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy), a nie zostali uwzględnieni w testamencie.

Wysokość zachowku, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, zaś w innych wypadkach - połowa wartości tego udziału. Sytuacja materialna osób uprawnionych nie ma żadnego znaczenia przy ustalaniu wysokości zachowku.

Zachowek jednakże nie zawsze się należy. Taka sytuacja ma miejsce, gdy dana osoba została uznana za niegodną, została wydziedziczona przez spadkodawcę, czy też małżonek, który został odsunięty od dziedziczenia w związku ze złożonym pozwem o rozwód lub separację z jego winy (oczywiście, zasadnym).

Za niegodną może być uznana osoba, która dopuściła się względem spadkodawcy umyślnie ciężkiego przestępstwa, nakłoniła spadkodawcę groźbą lub przestępstwem do sporządzenia lub odwołania testamentu, umyślnie ukryła, zniszczyła, przerobiła lub podrobiła testament.

 

Zachowek zazwyczaj wyrażony jest w pieniądzu, zaś sam spadek często polega na odziedziczeniu domu czy innych ruchomości, jak np. samochód. Sytuacja ta jest problematyczna, ponieważ spadkobierca, który odziedziczył przykładowo dom, w ramach zachowku musiał wypłacić jednorazowo uprawnionym określoną, często dużą, kwotę pieniędzy.

W związku z tym problemem od 01 lipca 2023 r. nastąpiły zmiany w prawie spadkowym, które umożliwiają spadkobiercy żądanie wypłaty zachowku w ratach, odroczenia płatności, czy, w sytuacjach wyjątkowych, obniżenia zachowku.

Nadto, kolejną nowością w przepisach, jest możliwość całkowitego lub częściowego zrzeczenia się zachowku. Do tej pory możliwe było tylko zrzeczenie się dziedziczenia.

 

Sprawy spadkowe potrafią być skomplikowane i stresujące. W przypadku spraw dotyczących spadku warto udać się do dobrego radcy prawnego, którego działania w pełni będą dążyć do ochrony naszych praw, a jego wiedza oraz profesjonalizm, pozwolą na bezproblemowe i bezstresowe przejście przez cały proces.

 

Jako radca prawny świadczę usługi na terenie Katowic i okolic, także w zakresie dochodzenia roszczeń na podstawie zachowku.