Darowizna, a konflikt w rodzinie

Wydawać by się mogło, że do dokonania aktu darowizny dochodzi pomiędzy osobami pozostającymi w dobrych relacjach. Nierzadko przedmiotem darowizny jest nieruchomość bądź znaczna kwota pieniędzy. Zdarza się jednak, że obdarowany zachowuje się niegodnie względem darczyńcy, wtedy ten ma prawo darowiznę odwołać, ale czy zawsze?

Dnia 4 października 2023 roku Sąd Najwyższy postanowił (I CSK 411/23), iż do odwołania darowizny nie jest wystarczające by zachowanie obdarowanego było po prostu niewdzięczne. Spory, konflikty dnia codziennego, postępowanie wbrew woli darczyńcy nie są zdaniem Sądu Najwyższego rażącą niewdzięcznością, której zaistnienie jest niezbędne do odwołania darowizny.

Jeżeli jesteś darczyńcą i potrzebujesz porady w sprawie odwołania darowizny, lub jeżeli chcesz wykazać, że Twoje zachowanie nie było rażąco niewdzięczne skorzystaj z pomocy dobrego radcy prawnego w Katowicach.