Większa ulga od darowizn

W najbliższym czasie wejdzie w życie ustawa korzystniejsza dla obdarowanych (nowelizacja ustawy o spadkach i darowiznach) która zwiększy kwoty wolne od podatku.

 

W I grupie podatkowej (są to małżonkowie, dzieci, rodzice, wnukowie, dziadkowie, rodzeństwo, zięciowie, synowe, teściowie) wolna od podatku kwota zwiększona będzie z kwoty 10.434,00 zł do kwoty 36.120,00 zł.

Dla II grupy podatkowej (jak ciocia, wujek, bratanek) kwota wolna wyniesie 27.090,00 zł (obecnie 7.878,00 zł).

Dla III grupy podatkowej, czyli osób niespokrewnionych, kwota wolna od podatku to 5.733,00 zł (teraz 5.308 zł).

W przypadku przekroczenia limitu należy we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć formularz SD-Z2. Bardzo ważne jest, iż darowizna musi być udokumentowana przelewem.

Licząc limit należy zsumować wartość majątku nabytego od tej samej osoby w roku w którym nastąpiło ostatnie nabycie oraz w ciągu 5 poprzednich lat.