Nowe przepisy dotyczące nabywania i odrzucania spadków. Niegodność dziedziczenia

Najnowsza zmiana, która wejdzie 15 listopada br., dotyczy między innymi odrzucania spadków, w skład których wchodzą długi. Jeżeli rodzice sami odrzucą zadłużony spadek, będą mogli łatwiej odrzucić go również w imieniu swoich małoletnich dzieci. Rodzice (którzy sami wcześniej odrzucili spadek) będą mogli bez uzyskiwania zgody sądu odrzucić spadek za swoje dziecko. Dokonać tego będą mogli przed sądem bądź przed notariuszem. Dotychczas aby w imieniu małoletniego spadkobiercy odrzucić spadek konieczne było uzyskanie zgody sądu.

Kolejna zmiana dotyczy tego kogo można uznać za niegodnego dziedziczenia. Oprócz osób które dopuściły się ciężkiego przestępstwa wobec spadkodawcy, nakłaniały go podstępem lub groźbą do sporządzenia, zmiany czy odwołania testamentu dołączą osoby, które nie dbały o swoich rodziców czy dziadków (tzw. obowiązek alimentacyjny).

Sprawy związane ze dziedziczeniem czy podziałem spadku nierzadko są skomplikowane i wzbudzają wiele emocji, warto skorzystać wtedy z pomocy dobrego prawnika od spadków.