Alimenty

Najczęściej zadawane pytanie to w jakim okresie można wnioskować o podwyższenie alimentów? Oczywiście nie ma żadnego przedziału czasowego, który umożliwia wniesienie pozwu o podwyższenie alimentów od daty wydania ostatniego wyroku w tej sprawie.
Głównym powodem złożenia pozwu o podwyższenie alimentów jest wzrost kosztów utrzymania dziecka, co należy udowodnić przed Sądem.