Prawo spadkowe

Dział spadku

Wniosek dział spadku powinien określać, co wchodzi w skład spadku, jego wartość oraz propozycję podziału. Z reguły wartość spadku przy braku zgody uczestników szacuje biegły. Można wnosić o przyznanie wszystkich składników spadku jednemu z uczestników ze spłatą na rzecz pozostałych, należy wtedy określić termin spłaty, który sąd umieszcza w orzeczeniu. Strony postępowania mogą też wnosić o przyznanie im na własność konkretnego przedmiotu lub np. nieruchomości.

Z reguły spadkobiercy są współwłaścicielami spadku i dział spadku skutkuje tym, że stają się oni wyłącznymi właścicielami konkretnych składników wchodzących w skład spadku.

Spadkobiercy mają również możliwość sporządzić pozasądową umowę, w której uregulują to, w jaki sposób spadek zostanie pomiędzy nich podzielony. Konieczne jest aby pamiętać o tym, że jeżeli do spadku wchodzi nieruchomość, spadkobiercy muszą zawrzeć wspomnianą umowę w formie aktu notarialnego.

Zachowek

Osoby, które zostały pominięte w testamencie mogą na drodze sądowej domagać się  zachowku.Do grona uprawnionych do zachowku należą małżonek,dzieci i rodzice.
Osoba ubiegająca się o zachowek musi ustalić tzw. wysokość substratu zachowku ,mając na uwadze co wchodziło w skład masy spadkowej ijaka była jej wartość.