Separacje

Sądowe orzeczenie separacji ma takie same skutki jak rozwód, jednak separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa, a więc małżonkowie w trakcie separacji nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa.
Separacja skutkuje powstaniem między małżonkami rozdzielności majątkowej, czyli wszystko co nabędą małżonkowie w trakcie separacji nie będzie ich majątkiem wspólnym, tylko osobistym każdego z nich.
Sąd mając na uwadze dobro małoletnich dzieci może uznać, że separacja jest niedopuszczalna i oddalić pozew o separację. Kodeks nie określa ani minimalnego, ani maksymalnego czasu trwania separacji. W przypadku zgodnego wniosku małżonków Sąd separację znosi. Opłata od separacji jest taka sama jak przy rozwodzie i wynosi 600zł.