Sprawy małoletnich

Sądy orzekając rozwód w przypadku gdy rodzice sami ustalili sposób kontaktów z dziećmi respektuje ich wolę i nie orzeka o kontaktach w wyroku.
W przypadku gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się w sprawie kontaktów z dziećmi  orzeka w tym przedmiocie Sąd, który najczęściej posiłkuje się opinią biegłych. Na czas trwania postępowania sądowego można wnosić, aby sąd w trybie zabezpieczenia ustalił kontakty z dziećmi.
W wyjątkowych sytuacjach Sąd może zdecydować się na przesłuchanie małoletnich dzieci. Podczas takiego przesłuchania sędzia stara się zapewnić komfortowe warunki i przyjemną atmosferę, tak aby małoletnie dzieci miały zagwarantowaną swobodę wypowiedzi. Nierzadko w wysłuchaniu dziecka bierze udział psycholog, a zadawane pytania zawsze dostosowane są do wieku dziecka. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż przesłuchanie dziecka zazwyczaj przeprowadzane jest poza salą sądową, w specjalnie przystosowanym do tego typu przesłuchań pomieszczeniu tzw. „niebieskim pokoju”.