Urlop rodzicielski – 9 tygodni dla ojców

Każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Prawo do wykorzystania tych 9 tygodni urlopowych nie można przenieść na drugiego rodzica, jest ono urlopem do wyłącznego wykorzystania. Cel jaki przyświeca temu urlopowi, to równe dzielenie się obowiązkami opiekuńczymi wobec dzieci, pogłębianie więzi między rodzicami, w szczególności ojcami i dziećmi. Jeżeli chodzi o kwestie związane z obowiązkami wobec dzieci, opieką czy też uregulowanie kontaktów z nimi, pomocą służy dobry prawnik do spraw małoletnich. Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach rodzinnych, alimentacyjnych czy rozwodowych, dobry radca prawny to podstawa.